Ο κύριος Μπαμπαλής Ευάγγελος είναι μηχανολόγος μηχανικός ΤΕ και απασχολείται στον κατασκευαστικό χώρο από το 1990. Τα πρώτα χρόνια ασχολήθηκε κυρίως στις ολικές ανακαινίσεις παλαιών κτιρίων, αλλά και στην ανέγερση νέων, ως μέλος του συνεργείου γενικών οικοδομικών εργασιών του πατέρα του Μπαμπαλή Αθανάσιου, ενός εκ των πλέον δραστήριων εργολάβων οικοδομικών εργασιών της Αθήνας. Με την πάροδο των ετών και την σταδιακή απόσυρση του κυρίου Μπαμπαλή Αθανάσιου, ανέλαβε πλήρως τη διεύθυνση του οικοδομικού συνεργείου, ακολουθώντας πάντα τις εξελίξεις στον οικοδομικό κλάδο.

      Το 2004 επέτυχε μέσω των πανελλαδικών εξετάσεων, την εισαγωγή του στον τμήμα ενεργειακής τεχνολογίας του ΤΕΙ Αθηνών και αποφοίτησε το 2008 ως ενεργειακός μηχανολόγος μηχανικός.

      Το τεχνικό γραφείο "Μπαμπαλής Ενεργειακές εφαρμογές", ιδρύθηκε από τον ίδιο το 2008, με έδρα στη Λεωφόρο Μεσογείων 248 στο Χολαργό, επεκτείνοντας τον τομέα δραστηριοτήτων του στον ταχέως αναπτυσσόμενο χώρο των εγκαταστάσεων φυσικού αερίου. Ο τομέας αυτός αποτελεί έκτοτε το 75% του κύκλου εργασιών του γραφείου.

Αυτό στελεχώνεται από άρτια εκπαιδευμένο και εξοπλισμένο προσωπικό και μαζί με δίκτυο εξωτερικών συνεργατών, φέρνει σε πέρας, αποτελεσματικά και άρτια κάθε μικρό ή μεγάλο έργο που αναλαμβάνει.

     Κατασκευάζει ετησίως πλέον των 100 εγκαταστάσεων φυσικού αερίου, κάτι που το κατατάσσει στα πλέον ενεργά του χώρου. Οι εγκαταστάσεις αυτές αφορούν πλήθος ατομικών μονάδων, κεντρικές θερμάνσεις πολυκατοικιών και δημοσίων κτιρίων, όπως το διατηρητέο κτίριο της ΓΣΣΕ στην Πατησίων.

       Παράλληλα κατασκευάζει και νέες θερμοϋδραυλικές εγκαταστάσεις νέων και παλαιών οικοδομών.

     Απασχολείται στο συνεχώς αναπτυσσόμενο τομέα της ανεξάρτητης θέρμανσης, με όλους τους δυνατούς τρόπους που αυτή μπορεί να επιτευχθεί. Πιο συγκεκριμένα, με φυσικό αέριο, με υγραέριο, με ηλεκτρική ενέργεια, με ηλιακή ενέργεια, με γεωθερμία, με στερεά καύσιμα (ξύλο-πέλετ-βιομάζα) και συνδυασμό μέρους ή όλων των παραπάνω.

       Ευρέως απασχολείται και στο τομέα της συντήρησης θερμοϋδραυλικών εγκαταστάσεων και καυστήρων πετρελαίου-αερίου.

       Παράλληλα, δεν σταμάτησε ποτέ η ενασχόληση του κυρίου Μπαμπαλή και με την ανακαίνιση κτιρίων ή την ανέγερση νέων

                               


 Οι υπηρεσίες μας


                        Υδραυλικά-αποχετεύσεις


Μελετάμε, κατασκευάζουμε και συντηρούμε υδραυλικές και αποχετευτικές εγκατστάσεις.