Στην παρακάτω συλλογή φωτογραφιών θα δείτε ένα μικρό δείγμα δικτύων ατομικής θέρμανσης που έχουμε κατασκευάσει.