Κατασκευάζουμε εγκαταστάσεις φυσικού αερίου οικιακές και επαγγελματικές, αναλαμβάνοντας όλες τις ενέργειες και υπηρεσίες που απαιτούνται.

Αναλαμβάνουμε την αίτηση σύνδεσης. Συλλέγουμε τα δικαιολογητικά που απαιτούνται, ο πελάτης συμπληρώνει τα απαραίτητα έγραφα και κατατίθενται από εμάς στην ΕΔΑ Αττικής για την ολοκλήρωση της σύνδεσης. Σε πολλές περιπτώσεις συμμετέχουμε σε γενικές συνελεύσεις πολυκατοικιών, παρέχοντας κάθε επιστημονική ή νομική πληροφορία στους συμμετέχοντες.


Προμηθεύουμε όλα τα απαραίτητα υλικά και τις συσκευές που απαιτεί η εγκατάσταση.

Εκπονούμε τη μελέτη που απαιτείται, ανάλογα με την κάθε εγκατάσταση.

Κατασκευάζουμε το έργο φυσικού αερίου. Οι κατασκευές μας διακρίνονται τόσο  για την τεχνική πληρότητά τους, όσο και για το άψογο τελικό αισθητικό αποτέλεσμα. Κατά τη διάρκεια των εργασιών ο χώρος προστατεύεται από φθορές και σκόνη και παραδίδεται καθαρός. Ο χρόνος αποπεράτωσης των έργων μας, είναι ο μικρότερος δυνατός και η ενόχληση των ενοίκων ελάχιστη.

Με το πέρας της εγκατάστασης καταθέτουμε στην ΕΔΑ Αττικής τα πιστοποιητικά που απαιτούνται για την ενεργοποίηση της εγκατάσταση φυσικού αερίου.

Μετά την ενεργοποίηση από την ΕΔΑ ρυθμίζουμε τις συσκευές και ελέγχουμε πλήρως την εγκατάσταση σε πλήρη λειτουργία. Συμπληρώνεται όπου απαιτείται από το νόμο το φύλλο καύσης και αντίγραφό του κατατίθεται στην ΕΔΑ η οποία και εκδίδει την τελική άδεια χρήσης.

Αφού τελειώσουν επιτυχώς όλες οι ρυθμίσεις και ο έλεγχοι, παραδίδουμε το έργο έτοιμο προς χρήση.

Αναλαμβάνουμε και την περιοδική συντήρηση εγκαταστάσεων και συσκευών.

Στο σύνδεσμο Ο εξωτερικός σύνδεσμος ανοίγει σε νέα καρτέλα ή νέο παράθυρο«έργα» μπορείτε να δείτε μέρος των έργων που έχουμε κατασκευάσει.

Φυσικό αέριο για οικιακή και επαγγελματική εστίαση.


Το μαγείρεμα με φυσικό αέριο είναι οικονομικότερο έναντι του ηλεκτρικού ρεύματος και του υγραερίου. Κατασκευάζουμε εγκαταστάσεις εστίασης οι οποίες διακρίνονται για την ποιότητα και την καλαισθησία τους.