Αναλαμβάνουμε την τοποθέτηση συστημάτων αυτόνομης θέρμανσης με υγραέριο, παρέχοντας πλήρη πακέτα εγκατάστασης. Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση, την προμήθεια των υλικών και συσκευών και την έκδοση άδειας μικρής κλίμακας όπως απαιτεί η νομοθεσία.

Η εγκατάσταση συνήθως γίνεται σε μπαλκόνι του διαμερίσματος και τοποθετούνται φιάλες υγραερίου κοντά στον λέβητα. Έχει την ίδια φιλοσοφία με την εγκατάσταση φυσικού αερίου και χρησιμοποιούνται οι ίδιοι λέβητες.

Πλεονέκτημά του είναι η ευκολία στην εγκατάσταση, γιατί δεν χρειάζεται ούτε δίκτυο φυσικού αερίου, ούτε παροχή ρεύματος για την παραγωγή θερμότητας (παρά μόνο για την λειτουργία του).

Είναι μια εύκολη λύση όταν δεν υπάρχει δίκτυο φυσικού αερίου. Το κόστος εγκατάστασης είναι τις περισσότερες φορές μικρότερο από το κόστος εγκατάστασης φυσικού αερίου.

Μειονεκτήματα είναι η τροφοδοσία με φιάλες (πολύ σοβαρό κατά την γνώμη μας) και το κόστος λειτουργίας το οποίο είναι υψηλότερο αρκετά από το κόστος θέρμανσης με αντλία θερμότητας ή φυσικό αέριο.