ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ - ΥΠΟΒΟΛΗ - ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΩΝ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ


Αναλαμβάνουμε όλες τις υπηρεσίες που απαιτούνται για την προετοιμασία και την υποβολή αιτήσεων σε όλα τα προγράμματα εξοικονομώ.


Έχοντας πολυετή εμπειρία, εγγυόμαστε την υποβολή της αίτησης με τις καλύτερες προοπτικές ένταξης.
Οι κατηγορίες υπηρεσιών, είναι οι παρακάτω: